INSPIRATIE EN CULTUUR

Jaar in jaar uit werken wij samen met onze auteurs, vertalers en partners waarbij vernieuwend onderwijs, kwaliteit en het persoonlijk contact centraal staan. Ook in 2022 brengen wij graag vernieuwend onderwijs en culturen bij elkaar met nationale en internationale titels. Meer informatie, neem contact met ons op: info@leonon.nl.

Year after year, we work with our authors, translators and partners where progressive education, quality and personal contact are key. We want to bring cultures together in by translating international titles into Dutch. If you have any questions, please feel free to contact us: info@leonon.nl.

 

 

Een hartelijke groet | Kind Regards,

Leonon Media Publishers

Tel: +31(0) 572 851 104 | Mob. +31(0) 6241 08 112

Website: www.leonon.nl | Mail: info@leonon.nl.

IBAN NL89ABNA0496657291 | BIC ABNANL2A

KVK 52991792 | BTW nr. NL NL001184584B87

€ 25,95
Perspectives on Montessori

The pedagogy of Maria Montessori. Twelve renowned authors from around the world share their views on how the Montessori philosophy has impacted them.The pedagogy of Maria Montessori. The idea for instigating this book was simple: to provide an international platform for professionals so that they can voice their perspectives on how the Montessori philosophy has impacted them. Our curiosity led us to contact twelve renowned authors from around the world to share their views and we are enormously proud and grateful to present their perspectives in this book. Our appreciation goes out to Saxion and Thomas More Universities of Applied Sciences who supported the writing and publication of our book. Also, to Joke Verheul of Association Montessori Internationale (AMI) who suggested some of the authors and who was very helpful in reviewing the contributions and getting the facts straight. We would also like to thank Chris Willemsen of Nienhuis who helped us in contacting authors. Kay Dixon was deeply involved in editing all chapters, thank you for improving the English and coherence in our book. Lenard Wolters, thank you for having the patience to publish and distribute our work. But above all, we would like to thank the authors: Marisa Canova, Connie Carballo, Astrid Steverlynck, Leila Chang, Rukmini Ramachandran, Els Mattijssen, Mirjam Stefels, Jan Gaffney, Carla Foster, Nina Johansen, Beata Bednarczuk, André Shearer, Hsien-Wei Lee, Barbara Isaacs, Angeline S. Lillard, Ginni Sacket and Symen van der Zee. Although we did not have the opportunity of meeting most of you beforehand, we got to know you through your stories, passion and love for the work of Maria Montessori. Hat's off to you dear authors! We hope to continue collaborating with you to capitalize on Montessori’s work for a long time to come.

€ 15,00
Jeroen tekent dieren

Jeroen krijgt voor zijn verjaardag een tekenboek. Hij wil daarin graag gaan tekenen, maar weet niet zo goed hoe hij moet beginnen. De volgende dag gaat hij daarom op avontuur in zijn eigen omgeving om dieren te zoeken die hij kan natekenen. Als hij zijn eerste getekende dier, een koe, uitknipt, komt deze koe tot leven! Koe gaat met hem mee op avontuur. Er komen steeds meer getekende dieren bij. Samen trekken ze verder om te kijken hoe Jeroen zijn tekenboek steeds voller en voller tekent met dieren die ze onderweg tegenkomen. Maar het wordt wel chaotisch als alle getekende dieren, die steeds met Jeroen meelopen, zich een beetje te veel met zijn tekeningen gaan bemoeien. Daarom besluit Jeroen om alle dieren weer terug in zijn tekenboek te plakken in een mooi landschap dat hij heeft getekend op de laatste bladzijde van zijn tekenboek. Dit boek kun je bekijken en lezen én je leert hoe je mooie tekeningen kunt maken. Veel plezier met tekenen. Groet, Jeroen

€ 18,99
Ma Mummel en de Mummels

Marijke van Os is een bekende keramiste/ tekenaar en beeldhouwster. Kleur en humor zijn de twee belangrijkste kenmerken van Marijke’s werk. Deze komen ook goed tot hun recht in dit verrassend debuut van haar eerste kinderboek, Ma Mummel en de Mummels. De mummels zijn gebaseerd op echt bestaande keramieken beelden die Marijke in de loop der jaren maakte. Omdat veel van haar in klei uitgevoerde objecten toch al menselijke trekjes vertonen, was het uiteindelijk een logische stap om haar Mummels, zoals Marijke van Os ze noemt, echt tot leven te wekken. Ergens in de stad is een tuin. In die stadstuin is een hofje. In dat hofje staat een huisje. En in dat huisje woont Ma Mummel met haar vijf kinderen. Het zijn geen gewone kinderen. Het zijn poppen die Ma Mummel zelf heeft gemaakt van klei. Ze beschilderde de poppen met mooie kleuren. Daarna werden ze gebakken in de oven en toen waren de mummels klaar. Zo noemt Ma Mummel haar poppen, mummels.

€ 51,45
DevOps Continuous Assessment UK

This book is an excellent mirror for any DevOps team that wants to quickly form a complete picture of DevOps best practices to be adopted.Continuous Assessment is an approach that aims to allow DevOps teams to continuously develop in terms of knowledge and skills in the field of business, development, operations and security. This book provides a tool to make the DevOps teams aware where they stand in terms of development and what next steps they can take to develop. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of the business case for Continuous Assessment, the architecture of the two assessment models and the assessment questionnaires. The DevOps Cube model is based on the idea that DevOps can be viewed from six different perspectives of a cube, namely: 'Flow', 'Feedback', 'Continuous Learning', 'Governance', 'Pipeline' and 'QA'. The DevOps CE model is based on the Continuous Everything perspectives, namely: 'Continuous Integration', 'Continuous Deployment', 'Continuous Testing', 'Continuous Monitoring', Continuous Documentation' and 'Continuous Learning'. This book is an excellent mirror for any DevOps team that wants to quickly form a complete picture of DevOps best practices to be adopted.

€ 16,99
Wonder Boy / Deel 1

Op een stormachtige nacht verschijnt er een UFO boven de stad. Vlak boven het ziekenhuis blijft de UFO in de lucht hangen. In het ziekenhuis kan een vrouw ieder moment bevallen van haar kind. Plots valt de elektriciteit uit. Op datzelfde moment wordt Liu Bei geboren en begint te krijsen. Wanneer zijn vader hem wil knuffelen, krijgt hij ineens een stroomstoot... Wat blijkt? Liu Bei is elektrisch geladen. Heeft de geheimzinnige UFO, die nog steeds boven het ziekenhuis in de lucht hangt, hier iets mee te maken? Liu Bei wordt ouder en gaat naar school. Omdat niemand, maar dan ook echt niemand mag weten dat hij elektrisch geladen is draagt hij altijd speciale handschoenen. De mensen vinden hem maar een vreemde jongen...

€ 16,99
Wonder Boy / Deel 2

Liu Bei zit al bijna 30 jaar "zonder stroom". Liu Bei uit deel 1 is nu 36 jaar oud. Alle ‘vreemde gebeurtenissen’ die op de basisschool hadden plaatsgevonden stonden hem nog levendig voor de geest. Hij werd geboren met een ongewone hoeveelheid statische elektriciteit, niet gemakkelijk voor een klein jongetje. Liu wilde gewoon een normaal mens zijn zonder elektriciteit en op een dag had hij dit doel bereikt. Liu werd arts in een dierenkliniek, trouwde met Yang Wei en ze kregen samen een zoon, Xiao BeiBei (Bebe). Toen Liu op de basisschool zat kon hij 's nachts de sterrenhemel zien. Maar tegenwoordig is een blauwe lucht met witte wolken een zeldzaamheid, het is vaak nevelig... Op een dag strooiden honderden drones Guoma mobieltjes uit over de stad... Mensen waren uitzinnig en het was een sensationeel gezicht. Maar niet veel later begonnen de ‘vreemde gebeurtenissen’ weer in de stad.

€ 22,95
Girl By The Seine - 塞纳河畔的女孩

“Girl by the Seine”: a legendary cross-generational, interethnic story. 《塞纳河畔的女孩》,本书故事以主人公飞燕为主线展开,写了几代人跨种族的传奇故事。The story of this book is based on the main character Feiyan, and it has written a legendary story about generations of people across races. Feiyan is a girl who walked out of the mountains. When she was 18 years old, she escaped because of her dissatisfaction with the arranged marriage. After many setbacks, she came to Paris to make a living, but encountered various misfortunes. In desperation, she wanted to go to the Seine to kill herself. She happened to be rescued by the Frenchman Robert who helped her out of the predicament. The two have been in love for a long time. The story of "The Girl on the Seine" unfolds. Later, she was arrested by the police for teaching Chinese martial arts and experienced hardships. She almost lost her life in a car accident. She had a bad fate and a rough life. Finally, she was forced to leave Robert, travel alone, and embarked on a more difficult and dangerous life journey. 《塞纳河畔的女孩》,本书故事以主人公飞燕为主线展开,写了几代人跨种族的传奇故事。 飞燕是个大山里走出来的姑娘。她18岁那年,因不满包办婚姻而逃出来,后几经周折,来到巴黎谋生,却遭遇了种种不幸。绝望之际,她想去塞纳河自尽。恰巧被法国人罗伯特救起,并帮她走出了困境。两人日久生情。《塞纳河畔的女孩》的故事由此展开。后因教人学中国武术被警察带走,经历磨难。一场车祸险些丢命,她命运多舛,人生坎坷。最后被迫离开罗伯特,独自远行,开始了一段更艰险的人生旅程。

€ 22,95
One Love, One Lifetime - 一生只够爱一个人

“One Love, One Lifetime”: a legendary cross-generational, interethnic story. 《一生只够爱一个人》本书故事以主人公飞燕为主线展开,写了几代人跨种族的传奇故事。The story of this book is based on the main character Feiyan, and it has written a legendary story about generations of people across races. When Feiyan came to Holland, she met her old girl-friend Hanlu and became her maid. While taking care of Hanlu's life during pregnancy, she discovered that she was pregnant with Robert's child. Getting pregnant without marriage is a problem for Chinese girls. To survive, she continued to work. While taking care of Hanlu's confinement and breastfeeding massage, she was dismissed by the opposition of Hanlu's husband Calyps. Soon after Feiyan lost her job, she gave birth to her son Roger. When taking Roger to Paris, she met Robert again, who hadn't seen her in 10 years, and the two were reconciled as before. The story of "One Love, One Lifetime" unfolds in depth. Roger was kidnapped later, the case was confusing, and the rescue process was thrilling. 《一生只够爱一个人》本书故事以主人公飞燕为主线展开,写了几代人跨种族的传奇故事。 飞燕来到荷兰,巧遇旧友韩璐,做了她家女佣。她在照顾韩璐孕期生活时,发现自己早怀了罗伯特的孩子。未婚先孕,对中国女孩是个难题。为了生存,她继续工作。在照顾韩璐坐月子和催奶按摩时,遭到韩璐丈夫卡利普斯的反对被解雇。飞燕失业后不久,生下儿子罗杰。在一次带罗杰去巴黎时,与10年未见的罗伯特不期而遇,两人和好如初。《一生只够爱一个人》的故事就此深入展开。后来罗杰被绑架,案情扑朔迷离,解救的过程惊心动魄。

€ 51,45
Continuous Auditing

Met deze Agile benadering van auditing heeft u een krachtig gereedschap in handen om grip te krijgen op de compliancy van uw Agile systeemontwikkeling -en beheer.Continuous Auditing is een aanpak die beoogt om DevOps teams kort cyclisch aan te tonen in control te zijn bij het in hoog tempo realiseren, in productie nemen en beheren van informatiesystemen. Hierdoor worden compliancy risico’s voorkomen door al vanuit de requirements en het daarop gebaseerde design na te denken over welke risico’s te mitigeren of te elimineren. Dit boek is een publicatie in de Continuous Everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van de Continuous Auditing Pyramid model dat de zes stappen beschrijft om Continuous Auditing invulling te geven te weten: bepaal de scope, bepaal de doelen, identificeer de risico’s, realiseer de controls, geef invulling aan de monitorvoorziening en toon de effectiviteit van de controls aan. Het Continuous Auditing concept omvat hiermee de gehele lifecycle van de risicobeheersing op een continue wijze waardoor de risico’s die bij een korte time to market optreden in control zijn. Met deze Agile benadering van auditing heeft u een krachtig gereedschap in handen om grip te krijgen op de compliancy van uw Agile systeemontwikkeling -en beheer.

€ 119,95
DevOps Continuous Everything UK

This book is a collection of 8 Continuous Everything books. With this book in hand, you have a powerful tool to further your DevOps skills.Continuous Everything is the collective name for all Continuous developments that are currently going on in the DevOps world. By placing these under one heading, structure can be applied to individual developments and best practices can be defined on the basis of patterns. The term 'Continuous' includes the terms: outcome driven development, incremental & iterative working, waste reduction through a Lean approach, holistic working by including people, process, partner & technology in the scope and giving continuous attention to a deliverable product or service across the entire lifecycle from an end-to-end approach. This book is a collection of 8 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Planning 2. Continuous Design 3.Continuous Testing 4. Continuous Integration 5. Continuous Deployment 6. Continuous Monitoring 7. Continuous Learning 8. Continuous Assessment. For each Continuous Everything aspect area it is indicated how to organize it in your organization based on the change manager paradigm and architecture principles and models. The best practices are also discussed per aspect area. With this book in hand, you have a powerful tool to further your DevOps skills.

€ 61,95
Continuous Development

Dit boek is een bundeling van 4 Continuous Everything boeken te weten: 1. Continuous Planning 2. Continuous Design 3. Continuous Testing 4. Continuous IntegrationContinuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd. Het begrip ‘Continuous’ omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering. Dit boek is een bundeling van 4 Continuous Everything boeken te weten: 1. Continuous Planning 2. Continuous Design 3. Continuous Testing 4. Continuous Integration Voor elk Continuous Everything aspectgebied wordt aangegeven hoe deze in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verandermanager en architectuurprincipes en -modellen. Tevens worden per aspectgebied de best practices besproken. Met dit boek in de hand heeft u een krachtig gereedschap om u verder te bekwamen op het gebied van DevOps.

€ 61,95
Continuous Operations

Dit boek is een bundeling van 4 Continuous Everything boeken te weten: 1. Continuous Deployment 2. Continuous Monitoring 3. Continuous Learning 4. Continuous AssessmentContinuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd. Het begrip ‘Continuous’ omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering. Dit boek is een bundeling van 4 Continuous Everything boeken te weten: 1. Continuous Deployment 2. Continuous Monitoring 3. Continuous Learning 4. Continuous Assessment Voor elk Continuous Everything aspectgebied wordt aangegeven hoe deze in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verandermanager en architectuurprincipes en -modellen. Tevens worden per aspectgebied de best practices besproken. Met dit boek in de hand heeft u een krachtig gereedschap om u verder te bekwamen op het gebied van DevOps.