Sinds 2009 is Leonon (SPEUP) de uitgever van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion Hogeschool. Er wordt nauw samengewerkt met lectoraten zoals Thomas More Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit waar een bijzonder hoogleraar is aangesteld voor het vernieuwend onderwijs. Door deze ontwikkelingen en samenwerking zal Leonon met nieuwe publicaties de opleiding van leraren nog beter kunnen faciliteren en nieuwe wetenschappelijke inzichten voor het voetlicht kunnen brengen. Meer informatie, neem contact met ons op.

Since 2009, Leonon (SPEUP) has been the publisher of the Renewal Education lectorate of Saxion University of Applied Sciences. There is close cooperation with lectorates such as Thomas More Hogeschool, Hogeschool Rotterdam and Erasmus University where a special professor has been appointed for innovative education. Through these developments and cooperation, Leonon will be able to facilitate teacher training even better with new publications and bring new scientific insights into the limelight. For more information, please contact us.

Please email us if Dutch is not your native language. Maybe we can provide you our content in your native language.

Leonon Media Publishers

Tel: +31(0) 572 851 104 | Mob. +31(0) 6241 08 112

Website: www.leonon.nl | Mail: info@leonon.nl.

IBAN NL89ABNA0496657291 | BIC ABNANL2A

KVK 52991792 | BTW nr. NL NL001184584B87

€ 82,50
Continuous Control

Dit boek is een bundeling van 4 Continuous Everything boeken te weten: 1. Continuous Auditing 2. Continuous Security 3. Continuous SLA 4. Continuous AssessmentContinuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd. Het begrip ‘Continuous’ omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering. Dit boek is een bundeling van 4 Continuous Everything boeken te weten: 1. Continuous Auditing 2. Continuous Security 3. Continuous SLA 4. Continuous Assessment Voor elk Continuous Everything aspectgebied wordt aangegeven hoe deze in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verandermanager en architectuurprincipes en -modellen. Tevens worden per aspectgebied de best practices besproken. Met dit boek in de hand heeft u een krachtig gereedschap om u verder te bekwamen op het gebied van DevOps.

€ 82,50
DevOps Continuous Control

This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Auditing 2. Continuous Security 3. Continuous SLA 4. Continuous AssessmentContinuous Everything is the collective name for all Continuous developments that are currently going on in the DevOps world. By placing these under one heading, structure can be applied to individual developments and best practices can be defined on the basis of patterns. The term 'Continuous' includes the terms: outcome driven development, incremental & iterative working, waste reduction through a Lean approach, holistic working by including people, process, partner & technology in the scope and giving continuous attention to a deliverable product or service across the entire lifecycle from an end-to-end approach. This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Auditing 2. Continuous Security 3. Continuous SLA 4. Continuous Assessment For each Continuous Everything aspect area it is indicated how to organize it in your organization based on the change manager paradigm and architecture principles and models. The best practices are also discussed per aspect area. With this book in hand, you have a powerful tool to further your DevOps skills.

€ 69,50
DevOps Continuous Development

This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Planning 2. Continuous Design 3. Continuous Testing 4. Continuous IntegrationContinuous Everything is the collective name for all Continuous developments that are currently going on in the DevOps world. By placing these under one heading, structure can be applied to individual developments and best practices can be defined on the basis of patterns. The term 'Continuous' includes the terms: outcome driven development, incremental & iterative working, waste reduction through a Lean approach, holistic working by including people, process, partner & technology in the scope and giving continuous attention to a deliverable (product or service) across the entire lifecycle from an end-to-end approach. This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Planning 2. Continuous Design 3. Continuous Testing 4. Continuous Integration For each Continuous Everything aspect area it is indicated how to organise it in your organisation based on the change manager paradigm and architecture principles and models. The best practices are also discussed per aspect area. With this book in hand, you have a powerful tool to further your DevOps skills.

€ 39,95
DevOps Continuous Deployment

The application of Continuous Deployment, a step-by-step plan for the systematic arrangement of Continuous Deployment and many patterns to allow deployments to take place.Continuous Deployment is a holistic Lean production approach that aims to deploy and release continuous software in an incremental and iterative way, where time to market and high quality are of paramount importance. The word 'holistic' refers to the PPT concepts: People (multiple expert), Process (knowledge of business and management processes) and Technology (application and infrastructure programming. The incremental and iterative deployments enable fast feedback because errors are more likely to are observed in production of the CI/CD secure pipeline, making recovery actions faster and cheaper, leading to a waste reduction. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of treating Continuous Deployment based on a definition, business case, architecture, design, and best practices. Concepts that are discussed here are the change paradigm, the application of Continuous Deployment, a step-by-step plan for the systematic arrangement of Continuous Deployment and many patterns to allow deployments to take place. In this way you are quickly up to date in the field of DevOps developments in the field of Continuous Deployment.

€ 39,95
DevOps Continuous Testing

Continuous Testing is an approach that aims to provide rapid feedback in the software development process by defining the 'what' and 'how' questions as test cases before starting to build the solutionContinuous Testing is an approach that aims to provide rapid feedback in the software development process by defining the 'what' and 'how' questions as test cases before starting to build the solution. As a result, the concepts of requirements, test cases and acceptance criteria are integrated in one approach. The term 'continuous' refers to the application of test management in all phases of the deployment pipeline, from requirements to production. The term 'continuous' also includes the aspects People, Process and Technology. This makes test management holistic. This book is a publication in the Continuous Everything series. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of treating Continuous Testing based on a definition, business case, architecture, design, and best practices. Concepts discussed are: the change paradigm, the Ideal Test Pyramid, test metadata, Behaviour Driven Development, Test Driven Development, test policies, test techniques, test tools and the role of unit test cases in Continuous Testing. In this way you are quickly up-to-date in the field of DevOps developments and in the field of Continuous Testing.

€ 56,45
DevOps Continuous Monitoring

Continuous Monitoring is an approach to get a grip on both core value streams (business processes) and enable value streams that support these core value streams.Continuous Monitoring is an approach to get a grip on both core value streams (business processes) and enable value streams that support these core value streams. Continuous Monitoring differs from classical monitoring by its focus on outcome improvement and the holistic scope with which value streams are measured, i.e., the entire CI/CD secure pipeline for all three perspectives of PPT: People, Process and Technology. The approach includes People, Process and Technology, which makes it possible to identify and eliminate or mitigate the bottlenecks in your value streams. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of a discussion of the monitor functions defined in the continuous monitoring layer model. This layer model classifies the monitor tools available on the market. Each monitor archetype is defined in this book in terms of definition, objective, measurement attributes, requirements, examples, and best practices. This book also indicates how to set up Continuous Monitoring in your organisation based on the change manager paradigm and architecture principles and models. With this integral agile approach to monitoring, you have a powerful tool at your disposal to set up the controls for the control of your value streams.

€ 39,95
DevOps Continuous Learning

Continuous Learning is an approach to get a grip on the competences needed to realize your organisation's strategy.Continuous Learning is an approach to get a grip on the competences needed to realize your organisation's strategy. To this end, Continuous Learning offers Human Resource Management an approach that explores the organisational needs and competences step by step and converts these needs into competency profiles. A competency profile is defined here as the set of knowledge, skills and behaviour at a certain Bloom level that produces a certain result. Competency profiles are then merged into roles that in turn form functions. In this way an Agile job house is obtained. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of a discussion of the Continuous Learning model that helps you to translate a value chain strategy step by step into a personal roadmap for employees. This book also indicates how to organize Continuous Learning in your organisation based on the paradigm of the change manager and architecture principles and models. With this agile approach to HRM you have a powerful tool to get the competences to the desired level of your organisation.

€ 56,45
DevOps Continuous Auditing

With this Agile approach to auditing you have a powerful book to get a grip on the compliance of your Agile system development and management.Continuous Auditing is an approach that aims to enable DevOps teams to demonstrate in a short cyclical manner that they are in control when realizing, taking into production and managing the new or modified products and services at a rapid pace. As a result, compliance risks are prevented by already thinking about which risks to mitigate or eliminate from the requirements and the design based on them. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of a discussion of the Continuous Auditing Pyramid model that describes the six steps to give substance to Continuous Auditing, namely: determining scope, determining goals, identifying risks, realizing controls, setting up monitoring facilities and demonstrating effectiveness of controls. The Continuous Auditing concept thus encompasses the entire lifecycle of risk management. As a result, the risks are continuously under control. With this Agile approach to auditing you have a powerful tool to get a grip on the compliance of your Agile system development and management.

€ 39,95
DevOps Continuous Integration

Continuous Integration is a holistic Lean software development approach that aims to produce and put into production continuous software in an incremental and iterative way.Continuous Integration is a holistic Lean software development approach that aims to produce and put into production continuous software in an incremental and iterative way, where waste reduction is of paramount importance. The word 'holistic' refers to the PPT concepts: People (multiple expert), Process (knowledge of business and management processes) and Technology (application and infrastructure programming). The incremental and iterative method makes fast feedback possible because functionalities can be put into production earlier. This reduces waste because defects are found earlier and can be repaired faster. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of treating Continuous Integration based on a definition, business case, architecture, design, and best practices. Concepts discussed here are the change paradigm, the application of Continuous Integration, use of repositories, code quality, green code, green build, refactoring, security-based development and built-in failure mode. In this way you are quickly up to date in the field of DevOps developments with regard to Continuous Integration.

€ 56,45
DevOps Continuous Design

DevOps Continuous Design. With this Agile approach to design, you have a powerful tool al your disposal to get a grip on an Agile development project.Continuous Design is an approach that aims to allow DevOps teams to briefly think in advance about the contours of the information system to be realized and to allow the design to grow during the Agile project (emerging design). This prevents interface risks and guarantees essential knowledge transfer to support management an compliance with legislation and regulations. Elements that guarantee the continuity of an organization. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of the Continuous Design Pyramid model in which the following design views are defined: business, solution, design, requirements, test and code view. The Continuous Design encompasses the entire lifecycle of the information system. The first three views are completed based on modern design techniques such as value stream mapping and use cases. However, the emphasis of the effective application of a Continuous Design lies in the realization of the information system, namely by integrating the design in the Behavior Driven Development and Test Drive Development as well as in Continuous Documentation. With this Agile approach to design, you have a powerful tool al your disposal to get a grip on an Agile development project.

€ 39,95
DevOps Continuous Planning

DevOps Continuous Planning. With this book you have a powerful tool at your disposal to systematically approach your organisation's strategy and thereby realize your business goals.A publication in the Continuous Everything series. Continuous Planning is an approach to get a grip on changes that are made in the information provision in order to realize the outcome improvement of the business processes and thus achieve the business goals. The approach is aimed at multiple levels, whereby an Agile planning technique is provided for each level that refines the higher-level planning. In this way, planning can be made at a strategic, tactical, and operational level and in an Agile manner that creates as little overhead as possible and as much value as possible. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of a discussion of planning techniques such as the balanced scorecard, enterprise architecture, product vision, roadmap, epic one pager, product backlog management, release planning and sprint planning. It also indicates how these techniques are related to each other. In addition, this book indicates how to set up Continuous Planning in your organisation based on the change manager paradigm and architecture principles and models. With this integral Agile approach to planning, you have a powerful tool at your disposal to systematically approach your organisation's strategy and thereby realize your business goals.

€ 22,95
Girl By The Seine - 塞纳河畔的女孩

The story of this book is based on the main character Feiyan, and it has written a legendary story about generations of people across races. Feiyan is a girl who walked out of the mountains. When she was 18 years old, she escaped because of her dissatisfaction with the arranged marriage. After many setbacks, she came to Paris to make a living, but encountered various misfortunes. In desperation, she wanted to go to the Seine to kill herself. She happened to be rescued by the Frenchman Robert who helped her out of the predicament. The two have been in love for a long time. The story of "The Girl on the Seine" unfolds. Later, she was arrested by the police for teaching Chinese martial arts and experienced hardships. She almost lost her life in a car accident. She had a bad fate and a rough life. Finally, she was forced to leave Robert, travel alone, and embarked on a more difficult and dangerous life journey. 《塞纳河畔的女孩》,本书故事以主人公飞燕为主线展开,写了几代人跨种族的传奇故事。 飞燕是个大山里走出来的姑娘。她18岁那年,因不满包办婚姻而逃出来,后几经周折,来到巴黎谋生,却遭遇了种种不幸。绝望之际,她想去塞纳河自尽。恰巧被法国人罗伯特救起,并帮她走出了困境。两人日久生情。《塞纳河畔的女孩》的故事由此展开。后因教人学中国武术被警察带走,经历磨难。一场车祸险些丢命,她命运多舛,人生坎坷。最后被迫离开罗伯特,独自远行,开始了一段更艰险的人生旅程。