Progressive Education

Sinds 2009 is Leonon Progressive Education (LPE) de uitgever van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion Hogeschool. Er wordt ook nauw samengewerkt met andere lectoraten zoals Thomas More Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit waar een bijzonder hoogleraar is aangesteld voor het vernieuwend onderwijs. Door deze ontwikkelingen en samenwerking zal Leonon met nieuwe publicaties de opleiding van leraren nog beter kunnen faciliteren en nieuwe wetenschappelijke inzichten voor het voetlicht kunnen brengen. Meer informatie, neem contact met ons opinfo@leonon.nl.

Please email us if Dutch is not your native language. Maybe we can provide you our content in your native language.

Leonon Progressive Education

€ 16,00
Daltonvlag klein

Formaat: 100 x 150 cm.

€ 22,00
Daltonvlag groot

Formaat: 150 x 225 cm.

€ 1,20
Dalton IDee boekjes

Dalton IDee (voorheen Dalton Paspoort). Kwantumkortingen worden automatisch gegeven als u meerdere exemplaren tegelijkertijd bestelt van dit artikel: 10 of meer exemplaren: 5% korting 30 of meer exemplaren: 10% korting 100 of meer exemplaren: 15% korting

€ 15,00
Dalton Werkt

Omschrijving: Praktisch overzicht van daltononderwijs in Nederland. Mooi vormgegeven boek over het daltononderwijs met beschrijvingen van zo’n twintig daltonscholen om ook ouders kennis te laten maken met het daltononderwijs.

€ 69,50
DevOps Continuous Architecture

This book is a publication in the continuous everything series. The content consists of a discussion of the value streams for the realization of the SOR, SOE and SOS systems. It also contains example architecture principles and models for each Continuous Everything value stream. This holistic approach to Continuous Architecture enables optimal and integrated implementation for both the development and management of the information provision of the entire organization that is necessary for the realization of the organizational strategy.

€ 69,50
Continuous Architecture

Continuous Architecture geeft richting aan alle aspecten van het DevOps Lemniscaat (Continuous Everything).Continuous Architecture richt zich op het borgen dat de organisatiestrategie wordt gerealiseerd door richting te geven aan de innovatie en beheer van de informatievoorziening die daartoe nodig is. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen System of Records (ketenapplicaties), System of Engagement (enkelvoudige applicaties) en System of Services (servicearchitectuur voor ontwikkeling en beheer). Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van de value streams voor de realisatie van de SOR, SOE en SOS systems. Tevens bevat het voorbeeld architecture principes en modellen per Continuous Everything value stream. Met deze holistische benadering van Continuous Architecture is een optimale en integrale invulling mogelijk voor zowel de ontwikkeling als beheer van de informatievoorziening van de gehele organisatie die nodig is voor de realisatie van de organisatiestrategie.

€ 56,45
Continuous Acceptance

"Continuous Acceptance" richt zich op het accepteren van nieuwe en aangepaste producten en services die in een Agile omgeving zijn voortgebracht.In deze CE value stream worden de specifieke acceptatiecriteria ontleend aan de business value streams door op zoek te gaan naar de risico’s dat de doelen van de business niet gehaald worden. De tegenmaatregelen van deze risico’s worden met acceptatietesten getoetst op effectiviteit. In analogie hierop worden de generieke acceptatiecriteria afgeleid uit de CE value streams die invulling geven aan het DevOps Lemniscaat. Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van de afleiding van acceptatiecriteria. Tevens wordt een voorbeeld uitwerking gegeven voor specifieke acceptatiecriteria en wordt er een aantal generieke acceptatiecriteria gegeven voor de volgende value streams: Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous AI, Continuous Deployment, Continuous Monitoring, Continuous Learning, Continuous Security, Continuous Auditing, Continuous SLA en Continuous Assessment. Hiermee heeft u een gereedschap in handen om grip te krijgen op de acceptatie van applicaties en services.

€ 56,45
DevOps Continuous AI

The bottlenecks of CE value streams are located in the form of limitations (performance) and boundaries (functionality). These bottlenecks can be reduced or removed through AI application areas, such as using Machine Learning (ML) and Natural Language Processing (NLP). This book is a publication in the continuous everything series. The content consists of the discussion of AI application areas for all published CE aspect areas. For each step of each value stream, it is indicated what the possibilities of AI are now or in the future. The value streams involved are: Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Monitoring, Continuous Learning, Continuous Security, Continuous Auditing, Continuous SLA and Continuous Assessment. This gives you a tool to apply AI in your organization in a structured and effective way.

€ 39,95
DevOps Continuous Everything an Introduction

Continuous Everything is the collective name for all Continuous developments that are currently going on in the DevOps world. By placing these under one heading, structure can be applied to individual developments and best practices can be defined on the basis of patterns. The term 'Continuous' includes the terms: outcome driven development, incremental & iterative working, waste reduction through a Lean approach, holistic working by including people, process, partner & technology in the scope and giving continuous attention to a deliverable product or service across the entire lifecycle from an end-to-end approach.

€ 39,95
Continuous Everything een introductie

Dit boek is een introductie en overzicht van wat Continuous Everything inhoudt.Continuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd. Het begrip ‘Continuous’ omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht te geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering. Dit boek is een introductie van Continuous Everything aspecten te weten: Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Monitoring en Continuous Learning. Voor elk Continuous Everything aspectgebied wordt behandeld wat de basisconcepten zijn, wat de definitie is, wat de op te lossen problemen zijn en worden de belangrijkste modellen besproken. Met dit boek in de hand heeft u goed overzicht wat Continuous Everything inhoudt.

€ 56,45
DevOps Continuous SLA

Risks arise as a result of new construction and maintenance of information systems through Agile teams. Within the concept of Continuous SLA, these risks are analysed from different perspectives and provided with countermeasures by the DevOps team, also known as SLA controls. By making these SLA controls measurable, they become suitable planning objects that can be placed on the product backlog. This book is a publication in the continuous everything series. The content consists of the discussion of techniques to identify and manage risks such as the use of Lean indicators, value stream mapping and information, application and technical architecture building blocks. In addition to the core value streams, the enable value streams such as services management, information security and development value streams are also examined for risks that directly or indirectly harm the outcome. The recognized SLA controls are anchored in the Agile way of working by deepening the collaboration between, among others, the product owner and service level manager. This integrated approach to SLA controls makes it possible to get grip on quality in Agile projects.

€ 19,99
De dag dat de aarde omhoog kwam

Het is een wonderlijk boek. Alice in Wonderland wonderlijk. Een boek dat je fantasie voedt en je anders doet kijken. Een horrorboek waar je lekker bang van wordt, maar niet té. Alles kan in dit boek: kleine dieren die sterker blijken dan mensen, het boek dat ook een kader blijkt. Een boek waar problemen net anders zijn dan je dacht, en de oplossingen nog nooit vertoond! Het is een voorleesboek waar je samen in kijkt en leest. Grote platen waar je in kunt verdwalen met korte teksten die fijn zijn om voor te lezen. Het boek zal aanleiding geven voor gesprekken: hoe maakt de slak haar eigen pad? En zie je dat wormen best wel lijken op vingers? En hoe kijkt een worm eigenlijk? Wordt een mol wel eens boos? En wat doen pissebedden de hele dag? (Of nacht?) Naast het vreemde en spannende verhaal heeft het boek een hoofdstuk met geweldig interessante informatie over de dieren die je hebt leren kennen. Leerzaam voor gebruik thuis, in de voorschool(se opvang) en buitenschoolse opvang, in peuter- en kleuterklassen.