Sinds 2009 is Leonon (SPEUP) de uitgever van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion Hogeschool. Er wordt nauw samengewerkt met lectoraten zoals Thomas More Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit waar een bijzonder hoogleraar is aangesteld voor het vernieuwend onderwijs. Door deze ontwikkelingen en samenwerking zal Leonon met nieuwe publicaties de opleiding van leraren nog beter kunnen faciliteren en nieuwe wetenschappelijke inzichten voor het voetlicht kunnen brengen. Meer informatie, neem contact met ons op.

Since 2009, Leonon (SPEUP) has been the publisher of the Renewal Education lectorate of Saxion University of Applied Sciences. There is close cooperation with lectorates such as Thomas More Hogeschool, Hogeschool Rotterdam and Erasmus University where a special professor has been appointed for innovative education. Through these developments and cooperation, Leonon will be able to facilitate teacher training even better with new publications and bring new scientific insights into the limelight. For more information, please contact us.

Please email us if Dutch is not your native language. Maybe we can provide you our content in your native language.

Leonon Media Publishers

Tel: +31(0) 572 851 104 | Mob. +31(0) 6241 08 112

Website: www.leonon.nl | Mail: info@leonon.nl.

IBAN NL89ABNA0496657291 | BIC ABNANL2A

KVK 52991792 | BTW nr. NL NL001184584B87

€ 56,45
DevOps Continuous AI

Continuous AI focuses on increasing the outcome of CE aspect areas such as the value streams Continuous Testing and Continuous Integration.The bottlenecks of CE value streams are located in the form of limitations (performance) and boundaries (functionality). These bottlenecks can be reduced or removed through AI application areas, such as using Machine Learning (ML) and Natural Language Processing (NLP). This book is a publication in the continuous everything series. The content consists of the discussion of AI application areas for all published CE aspect areas. For each step of each value stream, it is indicated what the possibilities of AI are now or in the future. The value streams involved are: Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Monitoring, Continuous Learning, Continuous Security, Continuous Auditing, Continuous SLA and Continuous Assessment. This gives you a tool to apply AI in your organization in a structured and effective way.

€ 39,95
DevOps Continuous Everything an Introduction

With this book you have a good overview of what Continuous Everything entails.Continuous Everything is the collective name for all Continuous developments that are currently going on in the DevOps world. By placing these under one heading, structure can be applied to individual developments and best practices can be defined on the basis of patterns. The term 'Continuous' includes the terms: outcome driven development, incremental & iterative working, waste reduction through a Lean approach, holistic working by including people, process, partner & technology in the scope and giving continuous attention to a deliverable product or service across the entire lifecycle from an end-to-end approach.

€ 39,95
Continuous Everything een introductie

Dit boek is een introductie en overzicht van wat Continuous Everything inhoudt.Continuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd. Het begrip ‘Continuous’ omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht te geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering. Dit boek is een introductie van Continuous Everything aspecten te weten: Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Monitoring en Continuous Learning. Voor elk Continuous Everything aspectgebied wordt behandeld wat de basisconcepten zijn, wat de definitie is, wat de op te lossen problemen zijn en worden de belangrijkste modellen besproken. Met dit boek in de hand heeft u goed overzicht wat Continuous Everything inhoudt.

€ 56,45
DevOps Continuous SLA

Continuous SLA focuses on recognising risks that can harm the outcome of business processes (core value streams).Risks arise as a result of new construction and maintenance of information systems through Agile teams. Within the concept of Continuous SLA, these risks are analysed from different perspectives and provided with countermeasures by the DevOps team, also known as SLA controls. By making these SLA controls measurable, they become suitable planning objects that can be placed on the product backlog. This book is a publication in the continuous everything series. The content consists of the discussion of techniques to identify and manage risks such as the use of Lean indicators, value stream mapping and information, application and technical architecture building blocks. In addition to the core value streams, the enable value streams such as services management, information security and development value streams are also examined for risks that directly or indirectly harm the outcome. The recognized SLA controls are anchored in the Agile way of working by deepening the collaboration between, among others, the product owner and service level manager. This integrated approach to SLA controls makes it possible to get grip on quality in Agile projects.

€ 20,00
Cirkel

2004 Alex verlaat Amsterdam om er nooit meer terug te keren. 2019 - 2020 Drie vrienden vinden de dood. 2020 Een verwoest leven krijgt kans op herstel. 2004 - 2006 Een goedlopend trainings- en adviesbureau wordt willens en wetens kapot gemaakt. In Cirkel gaat het om actie en reactie. De hoofdrolspelers maken hun eigen worstelingen door en proberen af te rekenen met hun innerlijke demonen en hun kwelgeesten van vlees en bloed. De een slaagt erin, de ander treft de dood.

€ 56,45
Continuous SLA

Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. Wij behandelen in dit boek Het onderkennen van risico’s die de outcome van bedrijfsprocessen (core value streams) kunnen schaden.Continuous SLA richt zich op het onderkennen van risico’s die de outcome van bedrijfsprocessen (core value streams) kunnen schaden. Deze risico’s ontstaan als gevolg van nieuwbouw en onderhoud van informatiesystemen middels Agile teams. Binnen het concept van Continuous SLA worden deze risico’s vanuit verschillende perspectieven geanalyseerd en door het DevOps team voorzien van tegenmaatregelen ook wel SLA controls genoemd. Door deze SLA controls meetbaar te maken worden het geschikte planningsobjecten die op de productbacklog kunnen worden gezet.

€ 15,00
Zwarte ooievaar

als je er zolang over doet om je randen te laten zien niet de enige bent die dat soort grenzen heeft je pianist wilde worden en geen handen hebt als je een kind wilt ze er niet komen

€ 19,95
Dalton en ...

Daltononderwijs is een bloeiende en groeiende vorm van vernieuwingsonderwijs. Het is ruim honderd jaar geleden dat Helen Parkhurst over haar Dalton Plan publiceerde en dat er in ons land voor het eerst mee geëxperimenteerd werd. Het is ruim negentig jaar geleden dat de eerste ‘daltonianen’ in ons land de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) oprichtten. In de rij voorzitters van de NDV is Willem Wagenaar de achtste in de rij. Hij gaf leiding aan de NDV in de periode 2009-2023. In die veertien jaren verzorgde Wagenaar tien keer per jaar een column in de nieuwsbrief van de vereniging. Daarin bracht hij ontwikkelingen binnen de NDV in verband met het wereldnieuws of schreef hij over spontane voorvallen die de daltonkernwaarden bij hem opriepen. In Dalton en … zijn deze columns verzameld, voorzien van een beschouwende inleiding en een persoonlijke uitleiding. De columns geven een inkijkje in persoonlijke beweegredenen van Wagenaar en tegelijkertijd een beeld van hoe de NDV zich ontwikkelde in roerige tijden en hoe Wagenaar daarbij leiding gaf aan de vereniging. Willem Wagenaar voelde zich verantwoordelijk. Van hem zijn de woorden: “Verantwoordelijkheid dragen moet je gegund worden! En het is mij gegund. Daar dank ik iedere daltoniaan voor”.

€ 25,95
Perspectives on Montessori

A Montessori school is a school that practices the pedagogy of Maria Montessori. For over 100 years, the Montessori method has successfully contributed to the education of children all over the world and the method is still being used daily: her legacy can be found in thousands of Montessori schools in more than 148 countries across the globe. Confirmation that the Montessori method is future proof and ready for the coming century. The Montessori method has been extensively described and has influenced many people working in education. This book is a collection of personal perspectives, providing an insight into the ways in which Montessori has helped to shape how practitioners, school leaders and researchers perceive the purpose, core practices and outcomes of Montessori education. After the foreword by Adele Diamond, 19 international experts write about their own vision of the Montessori method. The aim of Perspectives on Montessori is to highlight and celebrate the success and uniqueness of the Montessori method to inspire and enrich readers with respect to the ways in which the Montessori method is envisioned and implemented. The book also challenges you, our reader, to reflect on your own perspective on Montessori. Perspectives on Montessori consists of the contributions of the following authors: Marisa Canova - Cofounder and Director of the Training Center at Fundación Argentina María Montessori, Argentina Connie Carballo - Cofounder and Executive director of Fundación Argentina María Montessori, Argentina Astrid Steverlynck – Leader of Special Projects at Fundación Argentina María Montessori, Argentina Adele Diamond - Canada Research Chair Professor of Developmental Cognitive Neuroscience, Canada Chang Lei - Director of Xiamen XinMeng Montessori Kindergarten, China Rukmini Ramachandran - Director of Navadisha Montessori School and the Managing Trustee of the Indian Montessori Foundation, India Jaap de Brouwer – Researcher and Montessori trainer at Saxion University of Applied Sciences, the Netherlands Els Mattijssen - Montessori trainer and researcher at Vivid Onderwijs, the Netherlands Patrick Sins – Professor Alternative Education at Thomas More University of Applied Sciences and Professor Learning at Rotterdam University of Applied Sciences, the Netherlands Mirjam Stefels – Montessori trainer at Amsterdam University of Applied Sciences, the Netherlands Symen van der Zee – Professor Alternative Education at Saxion University of Applied Sciences, the Netherlands Jan Gaffney - Mentor, coach and consultant for Montessori education, school principal and past president of Montessori Aotearoa New Zealand, New Zealand Carla Foster – Director of Elementary Montessori training for the University of South-eastern, Norway Nina Helen Johansen – Executive director of Montessori Norway, Norway Beata Bednarczuk – Associate Professor in the Institute of Pedagogy at the Maria Curie-Skłodowska University, Poland André Shearer – Chairman of the Indaba Foundation, South-Africa Hsien-Wei Lee - Teacher at Harvard Montessori Educational Institution, Taiwan Barbara Isaacs – President of Montessori Europe, United Kingdom Angeline S. Lillard - Professor of Psychology at the University of Virginia, United States Ginni Sacket – Montessori trainer for the Association Montessori Internationale, United States

€ 69,50
DevOps Continuous Operations

This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Deployment 2. Continuous Monitoring 3.Continuous Learning 4. Continuous AssessmentContinuous Everything is the collective name for all Continuous developments that are currently going on in the DevOps world. By placing these under one heading, structure can be applied to individual developments and best practices can be defined on the basis of patterns. The term 'Continuous' includes the terms: outcome driven development, incremental & iterative working, waste reduction through a Lean approach, holistic working by including people, process, partner & technology in the scope and giving continuous attention to a deliverable (product or service) across the entire lifecycle from an end-to-end approach. This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Deployment 2. Continuous Monitoring 3.Continuous Learning 4. Continuous Assessment For each Continuous Everything aspect area it is indicated how to organize it in your organization based on the change manager paradigm and architecture principles and models. The best practices are also discussed per aspect area. With this book in hand, you have a powerful tool to further your DevOps skills.

€ 56,45
Continuous Security

Met deze Agile benadering van information security heeft u een krachtig gereedschap in handen om grip te krijgen op de compliancy van uw Agile systeemontwikkeling -en beheer.Continuous Security is een aanpak die beoogt om organisaties continue in control te laten zijn vanuit drie perspectieven: 1. Het business perspectief – Business value streams zijn in control voor de onderkende risico’s door de effectiviteit van de ingezette controls continue te toetsen e evidence vast te leggen. 2. Het development perspectief – Development value streams zijn in control door de non-functionele requirements voor information security integraal mee te nemen in de ontwikkeling. 3. Het operations perspectief – Operations value streams zijn in control voor de voortbrenging van de nieuwe en aangepaste ICT services door een adequate inrichting van de CI/CD secure pipeline waarin controle automatisch de non functionele requirements toetsen. Dit boek is een publicatie in de Continuous Everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van de toepassing van ISO 27001 aan de hand van drie sets van security practices te weten Governance, Risk en Quality. De practices zijn voorzien van een definitie en doelstelling. Daarnaast worden voorbeelden en best practices gegeven. Het Continuous Security concept is ontworpen om gebruikt te worden in Agile Scrum (development) en DevOps (Development & Operations) omgevingen. Daartoe sluit het naadloos aan op gangbare Agile beheermodellen. Met deze Agile benadering van information security heeft u een krachtig gereedschap in handen om grip te krijgen op de compliancy van uw Agile systeemontwikkeling -en beheer.

€ 56,45
DevOps Continuous Security

Continuous security is an approach that aims to keep an organization in control from three perspectives: 1. The business perspective: Business value streams are in control of the identified risks by continuously testing the effectiveness of the controls deployed and recording evidence. 2. The development perspective: Development value streams are in control by integrally including the non-functional requirements for information security in the development. 3. The operations perspective: Operations value streams are in control for the production of the new and changed ICT services through an adequate design of the CI/CD secure pipeline in which controls automatically test the non-functional requirements. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of a discussion of the application of ISO 27001 on the basis of three sets of security practices, namely Governance, Risk and Quality. The practices are provided with a definition and objective. In addition, examples and best practices are given. The continuous security concept is designed to be used in Agile Scrum (development) and DevOps (Development & Operations) environments. To this end, it connects seamlessly to common Agile management models. This Agile approach to information security provides you with a powerful tool to get a grip on the compliance of your Agile system development and management.