In samenwerking met het lectoraat Saxion Vernieuwend Onderwijs (Dalton, Montessori, Jenaplan, Freinet en VBS) publiceren wij als SPEUP jaarlijks vernieuwingsonderwijs titels. Het lectoraat vertaalt onderzoeksresultaten naar concrete oplossingen voor de beroepspraktijk. Het lectoraat is ontstaan naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over de effectiviteit van traditioneel vernieuwend onderwijs. Er was behoefte aan een praktijkrelevante wetenschappelijke beschouwing en een aanscherping van de onderwijsvisie. Het streven is door middel van onderzoek de kwaliteit van het vernieuwingsonderwijs en de professionalisering van docenten te vergroten.

Voor meer nieuws en columns over vernieuwingsonderwijs verwijzen wij u graag naar de lectoraat website: Saxion Vernieuwingsonderwijs.

Informatie over onze titels vindt u in de webshop onder de categorieën:

Daltononderwijs

Jenaplanonderwijs

Montessorionderwijs