In samenwerking met het lectoraat Saxion Vernieuwend Onderwijs (Dalton, Montessori, Jenaplan, Freinet en VBS) publiceren wij jals SPEUP jaarlijks vernieuwingsonderwijs titels. Het lectoraat vertaalt onderzoeksresultaten naar concrete oplossingen voor de beroepspraktijk. Het lectoraat is uitgebreid naar vernieuwingsscholen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging, de Freinet-beweging en de Vereniging Bijzondere Scholen.

 

Het lectoraat is ontstaan naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over de effectiviteit van traditioneel vernieuwend onderwijs. Er was behoefte aan een praktijkrelevante wetenschappelijke beschouwing en een aanscherping van de onderwijsvisie. Het streven is door middel van onderzoek de kwaliteit van het vernieuwingsonderwijs en de professionalisering van docenten te vergroten. Voor meer nieuws en columns over vernieuwingsonderwijs verwijzen wij u graag naar de lectoraat website: Saxion Vernieuwingsonderwijs.

Informatie over deze titels vindt u in de webshop onder categorieën SPEUP of klik onderstaande links aan:

(W)etenschappelijke reeks

(I)nspiratie reeks

Opleidings (digitale) boeken

Afgelopen jaar verschenen in Groep 3 Daltonproof, OverbruggenPerspectieven op Montessori en Dalton: LEF. In 2022 verschijnen onder meer de volgende titels: Perspectieven op Jenaplan, BurgerschapPerspective on Montessori International en Reflectie in het daltononderwijs. In het schooljaar 2023/2024 komt er een digibordapplicatie met leraren- en leerlingensoftware Expeditie Dalton.