In samenwerking met het lectoraat Saxion Vernieuwend Onderwijs (Dalton, Montessori, Jenaplan, Freinet en VBS) publiceren wij jals SPEUP jaarlijks vernieuwingsonderwijs titels. Het lectoraat vertaalt onderzoeksresultaten naar concrete oplossingen voor de beroepspraktijk. Het lectoraat is uitgebreid naar vernieuwingsscholen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging, de Freinet-beweging en de Vereniging Bijzondere Scholen.

 

Het lectoraat is ontstaan naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over de effectiviteit van traditioneel vernieuwend onderwijs. Er was behoefte aan een praktijkrelevante wetenschappelijke beschouwing en een aanscherping van de onderwijsvisie. Het streven is door middel van onderzoek de kwaliteit van het vernieuwingsonderwijs en de professionalisering van docenten te vergroten. Voor meer nieuws en columns over vernieuwingsonderwijs verwijzen wij u graag naar de website Saxion Vernieuwingsonderwijs.

Inmiddels bestaat ons fonds uit een (W)etenschappelijke reeks, een (I)nspiratie reeks en specifieke (digitale) basisschool projecten. Informatie over deze titels vindt u in de webshop onder categorieën SPEUP. Afgelopen jaar verschenen in Groep 3 Daltonproof, OverbruggenPerspectieven op Montessori en Dalton: LEF. In 2022 verschijnen onder meer de volgende titels: Perspectieven op Jenaplan, BurgerschapPerspective on Montessori International en Reflectie in het daltononderwijs. Ook een digibordapplicatie met leraren- en leerlingensoftware Expeditie Dalton is in het nieuwe schooljaar 22/23 beschikbaar.