Good stories cannot attract readers across cultures without good translations. But translations are seldom fully appreciated. We hope to raise more awareness of intercultural translation and spotlight the importance of intercultural understanding. We support translators to bring cultures and people closer together worldwide.

Take the reader into my world, or no, actually in my two worlds. I will let the reader feel that you can be at home in both worlds and that cultural fusion can provide a wealth of experience - Yue Tao.

More information:  www.yuetao.nl or mail us info@leonon.nl

     

€ 56,45
Continuous SLA

Continuous SLA richt zich op het onderkennen van risico’s die de outcome van bedrijfsprocessen (core value streams) kunnen schaden. Deze risico’s ontstaan als gevolg van nieuwbouw en onderhoud van informatiesystemen middels Agile teams. Binnen het concept van Continuous SLA worden deze risico’s vanuit verschillende perspectieven geanalyseerd en door het DevOps team voorzien van tegenmaatregelen ook wel SLA controls genoemd. Door deze SLA controls meetbaar te maken worden het geschikte planningsobjecten die op de productbacklog kunnen worden gezet.

€ 15,00
Zwarte ooievaar

als je er zolang over doet om je randen te laten zien niet de enige bent die dat soort grenzen heeft je pianist wilde worden en geen handen hebt als je een kind wilt ze er niet komen

€ 19,95
Dalton en ...

Daltononderwijs is een bloeiende en groeiende vorm van vernieuwingsonderwijs. Het is ruim honderd jaar geleden dat Helen Parkhurst over haar Dalton Plan publiceerde en dat er in ons land voor het eerst mee geëxperimenteerd werd. Het is ruim negentig jaar geleden dat de eerste ‘daltonianen’ in ons land de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) oprichtten. In de rij voorzitters van de NDV is Willem Wagenaar de achtste in de rij. Hij gaf leiding aan de NDV in de periode 2009-2023. In die veertien jaren verzorgde Wagenaar tien keer per jaar een column in de nieuwsbrief van de vereniging. Daarin bracht hij ontwikkelingen binnen de NDV in verband met het wereldnieuws of schreef hij over spontane voorvallen die de daltonkernwaarden bij hem opriepen. In Dalton en … zijn deze columns verzameld, voorzien van een beschouwende inleiding en een persoonlijke uitleiding. De columns geven een inkijkje in persoonlijke beweegredenen van Wagenaar en tegelijkertijd een beeld van hoe de NDV zich ontwikkelde in roerige tijden en hoe Wagenaar daarbij leiding gaf aan de vereniging. Willem Wagenaar voelde zich verantwoordelijk. Van hem zijn de woorden: “Verantwoordelijkheid dragen moet je gegund worden! En het is mij gegund. Daar dank ik iedere daltoniaan voor”.

€ 25,95
Perspectives on Montessori

A Montessori school is a school that practices the pedagogy of Maria Montessori. For over 100 years, the Montessori method has successfully contributed to the education of children all over the world and the method is still being used daily: her legacy can be found in thousands of Montessori schools in more than 148 countries across the globe. Confirmation that the Montessori method is future proof and ready for the coming century. The Montessori method has been extensively described and has influenced many people working in education. This book is a collection of personal perspectives, providing an insight into the ways in which Montessori has helped to shape how practitioners, school leaders and researchers perceive the purpose, core practices and outcomes of Montessori education. After the foreword by Adele Diamond, 19 international experts write about their own vision of the Montessori method. The aim of Perspectives on Montessori is to highlight and celebrate the success and uniqueness of the Montessori method to inspire and enrich readers with respect to the ways in which the Montessori method is envisioned and implemented. The book also challenges you, our reader, to reflect on your own perspective on Montessori. Perspectives on Montessori consists of the contributions of the following authors: Marisa Canova - Cofounder and Director of the Training Center at Fundación Argentina María Montessori, Argentina Connie Carballo - Cofounder and Executive director of Fundación Argentina María Montessori, Argentina Astrid Steverlynck – Leader of Special Projects at Fundación Argentina María Montessori, Argentina Adele Diamond - Canada Research Chair Professor of Developmental Cognitive Neuroscience, Canada Chang Lei - Director of Xiamen XinMeng Montessori Kindergarten, China Rukmini Ramachandran - Director of Navadisha Montessori School and the Managing Trustee of the Indian Montessori Foundation, India Jaap de Brouwer – Researcher and Montessori trainer at Saxion University of Applied Sciences, the Netherlands Els Mattijssen - Montessori trainer and researcher at Vivid Onderwijs, the Netherlands Patrick Sins – Professor Alternative Education at Thomas More University of Applied Sciences and Professor Learning at Rotterdam University of Applied Sciences, the Netherlands Mirjam Stefels – Montessori trainer at Amsterdam University of Applied Sciences, the Netherlands Symen van der Zee – Professor Alternative Education at Saxion University of Applied Sciences, the Netherlands Jan Gaffney - Mentor, coach and consultant for Montessori education, school principal and past president of Montessori Aotearoa New Zealand, New Zealand Carla Foster – Director of Elementary Montessori training for the University of South-eastern, Norway Nina Helen Johansen – Executive director of Montessori Norway, Norway Beata Bednarczuk – Associate Professor in the Institute of Pedagogy at the Maria Curie-Skłodowska University, Poland André Shearer – Chairman of the Indaba Foundation, South-Africa Hsien-Wei Lee - Teacher at Harvard Montessori Educational Institution, Taiwan Barbara Isaacs – President of Montessori Europe, United Kingdom Angeline S. Lillard - Professor of Psychology at the University of Virginia, United States Ginni Sacket – Montessori trainer for the Association Montessori Internationale, United States

€ 69,50
DevOps Continuous Operations

This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Deployment 2. Continuous Monitoring 3.Continuous Learning 4. Continuous AssessmentContinuous Everything is the collective name for all Continuous developments that are currently going on in the DevOps world. By placing these under one heading, structure can be applied to individual developments and best practices can be defined on the basis of patterns. The term 'Continuous' includes the terms: outcome driven development, incremental & iterative working, waste reduction through a Lean approach, holistic working by including people, process, partner & technology in the scope and giving continuous attention to a deliverable (product or service) across the entire lifecycle from an end-to-end approach. This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Deployment 2. Continuous Monitoring 3.Continuous Learning 4. Continuous Assessment For each Continuous Everything aspect area it is indicated how to organize it in your organization based on the change manager paradigm and architecture principles and models. The best practices are also discussed per aspect area. With this book in hand, you have a powerful tool to further your DevOps skills.

€ 56,45
Continuous Security

Met deze Agile benadering van information security heeft u een krachtig gereedschap in handen om grip te krijgen op de compliancy van uw Agile systeemontwikkeling -en beheer.Continuous Security is een aanpak die beoogt om organisaties continue in control te laten zijn vanuit drie perspectieven: 1. Het business perspectief – Business value streams zijn in control voor de onderkende risico’s door de effectiviteit van de ingezette controls continue te toetsen e evidence vast te leggen. 2. Het development perspectief – Development value streams zijn in control door de non-functionele requirements voor information security integraal mee te nemen in de ontwikkeling. 3. Het operations perspectief – Operations value streams zijn in control voor de voortbrenging van de nieuwe en aangepaste ICT services door een adequate inrichting van de CI/CD secure pipeline waarin controle automatisch de non functionele requirements toetsen. Dit boek is een publicatie in de Continuous Everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van de toepassing van ISO 27001 aan de hand van drie sets van security practices te weten Governance, Risk en Quality. De practices zijn voorzien van een definitie en doelstelling. Daarnaast worden voorbeelden en best practices gegeven. Het Continuous Security concept is ontworpen om gebruikt te worden in Agile Scrum (development) en DevOps (Development & Operations) omgevingen. Daartoe sluit het naadloos aan op gangbare Agile beheermodellen. Met deze Agile benadering van information security heeft u een krachtig gereedschap in handen om grip te krijgen op de compliancy van uw Agile systeemontwikkeling -en beheer.

€ 56,45
DevOps Continuous Security

Continuous security is an approach that aims to keep an organization in control from three perspectives: 1. The business perspective: Business value streams are in control of the identified risks by continuously testing the effectiveness of the controls deployed and recording evidence. 2. The development perspective: Development value streams are in control by integrally including the non-functional requirements for information security in the development. 3. The operations perspective: Operations value streams are in control for the production of the new and changed ICT services through an adequate design of the CI/CD secure pipeline in which controls automatically test the non-functional requirements. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of a discussion of the application of ISO 27001 on the basis of three sets of security practices, namely Governance, Risk and Quality. The practices are provided with a definition and objective. In addition, examples and best practices are given. The continuous security concept is designed to be used in Agile Scrum (development) and DevOps (Development & Operations) environments. To this end, it connects seamlessly to common Agile management models. This Agile approach to information security provides you with a powerful tool to get a grip on the compliance of your Agile system development and management.

€ 82,50
Continuous Control

Dit boek is een bundeling van 4 Continuous Everything boeken te weten: 1. Continuous Auditing 2. Continuous Security 3. Continuous SLA 4. Continuous AssessmentContinuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd. Het begrip ‘Continuous’ omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering. Dit boek is een bundeling van 4 Continuous Everything boeken te weten: 1. Continuous Auditing 2. Continuous Security 3. Continuous SLA 4. Continuous Assessment Voor elk Continuous Everything aspectgebied wordt aangegeven hoe deze in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verandermanager en architectuurprincipes en -modellen. Tevens worden per aspectgebied de best practices besproken. Met dit boek in de hand heeft u een krachtig gereedschap om u verder te bekwamen op het gebied van DevOps.

€ 82,50
DevOps Continuous Control

This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Auditing 2. Continuous Security 3. Continuous SLA 4. Continuous AssessmentContinuous Everything is the collective name for all Continuous developments that are currently going on in the DevOps world. By placing these under one heading, structure can be applied to individual developments and best practices can be defined on the basis of patterns. The term 'Continuous' includes the terms: outcome driven development, incremental & iterative working, waste reduction through a Lean approach, holistic working by including people, process, partner & technology in the scope and giving continuous attention to a deliverable product or service across the entire lifecycle from an end-to-end approach. This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Auditing 2. Continuous Security 3. Continuous SLA 4. Continuous Assessment For each Continuous Everything aspect area it is indicated how to organize it in your organization based on the change manager paradigm and architecture principles and models. The best practices are also discussed per aspect area. With this book in hand, you have a powerful tool to further your DevOps skills.

€ 69,50
DevOps Continuous Development

This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Planning 2. Continuous Design 3. Continuous Testing 4. Continuous IntegrationContinuous Everything is the collective name for all Continuous developments that are currently going on in the DevOps world. By placing these under one heading, structure can be applied to individual developments and best practices can be defined on the basis of patterns. The term 'Continuous' includes the terms: outcome driven development, incremental & iterative working, waste reduction through a Lean approach, holistic working by including people, process, partner & technology in the scope and giving continuous attention to a deliverable (product or service) across the entire lifecycle from an end-to-end approach. This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Planning 2. Continuous Design 3. Continuous Testing 4. Continuous Integration For each Continuous Everything aspect area it is indicated how to organise it in your organisation based on the change manager paradigm and architecture principles and models. The best practices are also discussed per aspect area. With this book in hand, you have a powerful tool to further your DevOps skills.

€ 39,95
DevOps Continuous Deployment

The application of Continuous Deployment, a step-by-step plan for the systematic arrangement of Continuous Deployment and many patterns to allow deployments to take place.Continuous Deployment is a holistic Lean production approach that aims to deploy and release continuous software in an incremental and iterative way, where time to market and high quality are of paramount importance. The word 'holistic' refers to the PPT concepts: People (multiple expert), Process (knowledge of business and management processes) and Technology (application and infrastructure programming. The incremental and iterative deployments enable fast feedback because errors are more likely to are observed in production of the CI/CD secure pipeline, making recovery actions faster and cheaper, leading to a waste reduction. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of treating Continuous Deployment based on a definition, business case, architecture, design, and best practices. Concepts that are discussed here are the change paradigm, the application of Continuous Deployment, a step-by-step plan for the systematic arrangement of Continuous Deployment and many patterns to allow deployments to take place. In this way you are quickly up to date in the field of DevOps developments in the field of Continuous Deployment.

€ 39,95
DevOps Continuous Testing

Continuous Testing is an approach that aims to provide rapid feedback in the software development process by defining the 'what' and 'how' questions as test cases before starting to build the solutionContinuous Testing is an approach that aims to provide rapid feedback in the software development process by defining the 'what' and 'how' questions as test cases before starting to build the solution. As a result, the concepts of requirements, test cases and acceptance criteria are integrated in one approach. The term 'continuous' refers to the application of test management in all phases of the deployment pipeline, from requirements to production. The term 'continuous' also includes the aspects People, Process and Technology. This makes test management holistic. This book is a publication in the Continuous Everything series. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of treating Continuous Testing based on a definition, business case, architecture, design, and best practices. Concepts discussed are: the change paradigm, the Ideal Test Pyramid, test metadata, Behaviour Driven Development, Test Driven Development, test policies, test techniques, test tools and the role of unit test cases in Continuous Testing. In this way you are quickly up-to-date in the field of DevOps developments and in the field of Continuous Testing.