IT onderwijs

DevOps Development € 35,95
DevOps Development

Met DevOps Development bent u snel weer up-to-date op het gebied van de nieuwste DevOps ontwikkelingen. De wereld van softwareontwikkeling is snel aan het veranderen. Development (Dev) en Operations (Ops) worden meer en meer geïntegreerd zodat oplossingen sneller aan klanten kunnen worden geboden met een hogere kwaliteit. Veel programmeurs vragen zich af welke nieuwe inzichten er zijn op het gebied van softwareontwikkeling om invulling te geven aan de hogere time-to-market en een hogere kwaliteit. Dit boek voorziet in een antwoord op deze vraag. Dit boek bestaat uit vier kernhoofdstukken te weten Continuous Planning, Continuous Documentation, Continuous Testing and Continuous Integration. Elk van deze kernhoofstukken beschrijft een aantal best practices aan de hand van een definitie, de te beheersen risico’s, de anti-pattern en de pattern. Op deze wijze bent u snel weer up-to-date op het gebied van de DevOps ontwikkelingen.

DevOps Assessments € 39,95
DevOps Assessments

Deze assessment uitgave is een uitstekende spiegel voor ieder DevOps teams dat snel een compleet beeld wil vormen van op te pakken DevOps best practices. DevOps teams organiseren zichzelf en ontwikkelen de Development (Dev) en Operations (Ops) aspecten die nog zijn onderbelicht. Aan de andere kant delen DevOps teams kennis en kunde aan andere DevOps teams zodat zij elkaar versterken. Dit boek geeft een hulpmiddel om de DevOps teams bewust te maken waar zij staan qua ontwikkeling en welke eerst volgende stappen zij kunnen zetten om zich te ontwikkelen. Daartoe biedt dit boek twee assessments. Het eerste assessment is het DevOps Cube assessment dat gebaseerd op 'The Three Ways' van Gene Kim. Het tweede assessment is gebaseerd op Continuous Everything waarbij alle aspecten van DevOps gemeten worden aan de hand van het CMMI model. Het DevOps Cube model is gebaseerd op het idee dat DevOps vanuit zes verschillende perspectieven kan worden bekeken. Elk geeft een specifiek beeld van de vormgeving van het DevOps gedachtegoed. De voorzijden van de kubus zijn gebaseerd op 'The Three Ways': 'Flow', 'Feedback' en 'Continuous Learning', de achterzijde van de kubus omvatten: 'Governance', 'Pipeline' en 'QA'. Continuous Everything omvat zes vragenlijsten die de DevOps volwassenheid op vijf niveaus meetbaar maken. De volgende dimensies zijn meegenomen: 'Continuous Integration', 'Continuous Delivery', 'Continuous Testing', 'Continuous Monitoring', 'Continuous Documentation' en 'Continuous Learning'. Dit assessment boek is een uitstekende spiegel voor ieder DevOps team dat snel een compleet beeld wil vormen van op te pakken DevOps best practices.

ICT Prestatie Indicatoren € 56,45
ICT Prestatie Indicatoren

Het belangrijkste bij het leveren van een service is dat de klant tevreden is over de geleverde prestaties. Door deze tevredenheid verkrijgt de leverancier heraankopen, wordt hij gepromoot in de markt en is de continuiteit van het bedrijf gewaarborgd. Wellicht nog het belangrijkste aspect van deze klanttevredenheid voor een leverancier is dat de betrokken medewerkers een drive krijgen om hun eigen kennis en kunde verder te ontwikkelen om nog meer klanten tevreden te stellen. Dit boek beschrijft de best practices om er achter te komen wat de prestatie-indicatoren zijn die gemeten moeten worden om de tevredenheid van de klant te borgen

Beheren onder architectuur € 69,50
Beheren onder architectuur

Dit boek geef aan op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de viewpoint: beheren onder architectuur of kortweg beheerarchitectuur. De architectuurraamwerken in de markt geven nagenoeg geen invulling aan het aspectgebied beheerarchitectuur. Beheer is geen viewpoint van waaruit de ICT-serviceverlening wordt beschouwd. Vanuit beheer is er in de gangbare best practices nagenoeg geen aandacht voor architectuur. Dit boek geef aan op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de viewpoint: beheren onder architectuur of kortweg beheerarchitectuur. Veel beheerorganisaties zijn al jaren bezig met het vormgeven van de beheerorganisatie door vanaf de werkvloer te kijken wat er fout gaat en op basis daarvan verbetervoorstellen te formuleren. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van beheermodellen, zoals ITIL, ASL en BISL, omdat deze veel best practices bevatten en omdat voor deze modellen volwassenheidsniveaus definiëren waarmee de volwassenheid van de beheerorganisaties middels een audit vastgesteld kan worden. Op deze wijze wordt de volwassenwording meetbaar, planbaar en aan het management verkoopbaar.

DevOps Continuous Architecture € 69,50
DevOps Continuous Architecture

DevOps Continuous Architecture focuses on ensuring that the organizational strategy is achieved by providing direction for the innovation and management of the information provision required for this.This book is a publication in the continuous everything series. The content consists of a discussion of the value streams for the realization of the SOR, SOE and SOS systems. It also contains example architecture principles and models for each Continuous Everything value stream. This holistic approach to Continuous Architecture enables optimal and integrated implementation for both the development and management of the information provision of the entire organization that is necessary for the realization of the organizational strategy.

DevOps Continuous Acceptance € 56,45
DevOps Continuous Acceptance

DevOps Continuous Acceptance focuses on accepting new and modified products and services produced in an Agile environment.In this CE value stream, the specific acceptance criteria are derived from the business value streams by looking for the risks that the business goals are not achieved. The countermeasures for these risks are tested for effectiveness through acceptance tests. By analogy, the generic acceptance criteria are derived from the CE value streams that flesh out the DevOps Lemniscate. This book is a publication in the continuous everything series. The content consists of the discussion of the derivation of acceptance criteria. An example elaboration is also given for specific acceptance criteria and a number of generic acceptance criteria are given for the following value streams: Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous AI, Continuous Deployment, Continuous Monitoring, Continuous Learning, Continuous Security, Continuous Auditing, Continuous SLA and Continuous Assessment.

DevOps Continuous AI € 56,45
DevOps Continuous AI

Continuous AI focuses on increasing the outcome of CE aspect areas such as the value streams Continuous Testing and Continuous Integration.The bottlenecks of CE value streams are located in the form of limitations (performance) and boundaries (functionality). These bottlenecks can be reduced or removed through AI application areas, such as using Machine Learning (ML) and Natural Language Processing (NLP). This book is a publication in the continuous everything series. The content consists of the discussion of AI application areas for all published CE aspect areas. For each step of each value stream, it is indicated what the possibilities of AI are now or in the future. The value streams involved are: Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Monitoring, Continuous Learning, Continuous Security, Continuous Auditing, Continuous SLA and Continuous Assessment. This gives you a tool to apply AI in your organization in a structured and effective way.

DevOps Continuous Everything an Introduction € 39,95
DevOps Continuous Everything an Introduction

With this book you have a good overview of what Continuous Everything entails.Continuous Everything is the collective name for all Continuous developments that are currently going on in the DevOps world. By placing these under one heading, structure can be applied to individual developments and best practices can be defined on the basis of patterns. The term 'Continuous' includes the terms: outcome driven development, incremental & iterative working, waste reduction through a Lean approach, holistic working by including people, process, partner & technology in the scope and giving continuous attention to a deliverable product or service across the entire lifecycle from an end-to-end approach.

DevOps Continuous SLA € 56,45
DevOps Continuous SLA

Continuous SLA focuses on recognising risks that can harm the outcome of business processes (core value streams).Risks arise as a result of new construction and maintenance of information systems through Agile teams. Within the concept of Continuous SLA, these risks are analysed from different perspectives and provided with countermeasures by the DevOps team, also known as SLA controls. By making these SLA controls measurable, they become suitable planning objects that can be placed on the product backlog. This book is a publication in the continuous everything series. The content consists of the discussion of techniques to identify and manage risks such as the use of Lean indicators, value stream mapping and information, application and technical architecture building blocks. In addition to the core value streams, the enable value streams such as services management, information security and development value streams are also examined for risks that directly or indirectly harm the outcome. The recognized SLA controls are anchored in the Agile way of working by deepening the collaboration between, among others, the product owner and service level manager. This integrated approach to SLA controls makes it possible to get grip on quality in Agile projects.

DevOps Continuous Operations € 69,50
DevOps Continuous Operations

This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Deployment 2. Continuous Monitoring 3.Continuous Learning 4. Continuous AssessmentContinuous Everything is the collective name for all Continuous developments that are currently going on in the DevOps world. By placing these under one heading, structure can be applied to individual developments and best practices can be defined on the basis of patterns. The term 'Continuous' includes the terms: outcome driven development, incremental & iterative working, waste reduction through a Lean approach, holistic working by including people, process, partner & technology in the scope and giving continuous attention to a deliverable (product or service) across the entire lifecycle from an end-to-end approach. This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Deployment 2. Continuous Monitoring 3.Continuous Learning 4. Continuous Assessment For each Continuous Everything aspect area it is indicated how to organize it in your organization based on the change manager paradigm and architecture principles and models. The best practices are also discussed per aspect area. With this book in hand, you have a powerful tool to further your DevOps skills.

DevOps Continuous Development € 69,50
DevOps Continuous Development

This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Planning 2. Continuous Design 3. Continuous Testing 4. Continuous IntegrationContinuous Everything is the collective name for all Continuous developments that are currently going on in the DevOps world. By placing these under one heading, structure can be applied to individual developments and best practices can be defined on the basis of patterns. The term 'Continuous' includes the terms: outcome driven development, incremental & iterative working, waste reduction through a Lean approach, holistic working by including people, process, partner & technology in the scope and giving continuous attention to a deliverable (product or service) across the entire lifecycle from an end-to-end approach. This book is a collection of 4 Continuous Everything books, namely: 1. Continuous Planning 2. Continuous Design 3. Continuous Testing 4. Continuous Integration For each Continuous Everything aspect area it is indicated how to organise it in your organisation based on the change manager paradigm and architecture principles and models. The best practices are also discussed per aspect area. With this book in hand, you have a powerful tool to further your DevOps skills.

DevOps Continuous Security € 56,45
DevOps Continuous Security

Continuous security is an approach that aims to keep an organization in control from three perspectives: 1. The business perspective: Business value streams are in control of the identified risks by continuously testing the effectiveness of the controls deployed and recording evidence. 2. The development perspective: Development value streams are in control by integrally including the non-functional requirements for information security in the development. 3. The operations perspective: Operations value streams are in control for the production of the new and changed ICT services through an adequate design of the CI/CD secure pipeline in which controls automatically test the non-functional requirements. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of a discussion of the application of ISO 27001 on the basis of three sets of security practices, namely Governance, Risk and Quality. The practices are provided with a definition and objective. In addition, examples and best practices are given. The continuous security concept is designed to be used in Agile Scrum (development) and DevOps (Development & Operations) environments. To this end, it connects seamlessly to common Agile management models. This Agile approach to information security provides you with a powerful tool to get a grip on the compliance of your Agile system development and management.