IT

DevOps Continuous Deployment € 39,95
DevOps Continuous Deployment

The application of Continuous Deployment, a step-by-step plan for the systematic arrangement of Continuous Deployment and many patterns to allow deployments to take place.Continuous Deployment is a holistic Lean production approach that aims to deploy and release continuous software in an incremental and iterative way, where time to market and high quality are of paramount importance. The word 'holistic' refers to the PPT concepts: People (multiple expert), Process (knowledge of business and management processes) and Technology (application and infrastructure programming. The incremental and iterative deployments enable fast feedback because errors are more likely to are observed in production of the CI/CD secure pipeline, making recovery actions faster and cheaper, leading to a waste reduction. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of treating Continuous Deployment based on a definition, business case, architecture, design, and best practices. Concepts that are discussed here are the change paradigm, the application of Continuous Deployment, a step-by-step plan for the systematic arrangement of Continuous Deployment and many patterns to allow deployments to take place. In this way you are quickly up to date in the field of DevOps developments in the field of Continuous Deployment.

DevOps Continuous Integration € 39,95
DevOps Continuous Integration

Continuous Integration is a holistic Lean software development approach that aims to produce and put into production continuous software in an incremental and iterative way.Continuous Integration is a holistic Lean software development approach that aims to produce and put into production continuous software in an incremental and iterative way, where waste reduction is of paramount importance. The word 'holistic' refers to the PPT concepts: People (multiple expert), Process (knowledge of business and management processes) and Technology (application and infrastructure programming). The incremental and iterative method makes fast feedback possible because functionalities can be put into production earlier. This reduces waste because defects are found earlier and can be repaired faster. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of treating Continuous Integration based on a definition, business case, architecture, design, and best practices. Concepts discussed here are the change paradigm, the application of Continuous Integration, use of repositories, code quality, green code, green build, refactoring, security-based development and built-in failure mode. In this way you are quickly up to date in the field of DevOps developments with regard to Continuous Integration.

DevOps Continuous Design € 56,45
DevOps Continuous Design

DevOps Continuous Design. With this Agile approach to design, you have a powerful tool al your disposal to get a grip on an Agile development project.Continuous Design is an approach that aims to allow DevOps teams to briefly think in advance about the contours of the information system to be realized and to allow the design to grow during the Agile project (emerging design). This prevents interface risks and guarantees essential knowledge transfer to support management an compliance with legislation and regulations. Elements that guarantee the continuity of an organization. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of the Continuous Design Pyramid model in which the following design views are defined: business, solution, design, requirements, test and code view. The Continuous Design encompasses the entire lifecycle of the information system. The first three views are completed based on modern design techniques such as value stream mapping and use cases. However, the emphasis of the effective application of a Continuous Design lies in the realization of the information system, namely by integrating the design in the Behavior Driven Development and Test Drive Development as well as in Continuous Documentation. With this Agile approach to design, you have a powerful tool al your disposal to get a grip on an Agile development project.

DevOps Continuous Planning € 39,95
DevOps Continuous Planning

DevOps Continuous Planning. With this book you have a powerful tool at your disposal to systematically approach your organisation's strategy and thereby realize your business goals.A publication in the Continuous Everything series. Continuous Planning is an approach to get a grip on changes that are made in the information provision in order to realize the outcome improvement of the business processes and thus achieve the business goals. The approach is aimed at multiple levels, whereby an Agile planning technique is provided for each level that refines the higher-level planning. In this way, planning can be made at a strategic, tactical, and operational level and in an Agile manner that creates as little overhead as possible and as much value as possible. This book is a publication in the Continuous Everything series. The content consists of a discussion of planning techniques such as the balanced scorecard, enterprise architecture, product vision, roadmap, epic one pager, product backlog management, release planning and sprint planning. It also indicates how these techniques are related to each other. In addition, this book indicates how to set up Continuous Planning in your organisation based on the change manager paradigm and architecture principles and models. With this integral Agile approach to planning, you have a powerful tool at your disposal to systematically approach your organisation's strategy and thereby realize your business goals.

Acceptatiecriteria € 56,45
Acceptatiecriteria

Acceptatiecriteria zijn een meetinstrument voor zowel gebruiker als beheerder om te bepalen of nieuwe of gewijzigde informatiesystemen voldoen aan de afgesproken requirements ten aanzien van de functionaliteit, kwaliteit en beheerbaarheid Acceptatiecriteria zijn een meetinstrument voor zowel gebruiker als beheerder om te bepalen of nieuwe of gewijzigde informatiesystemen voldoen aan de afgesproken requirements ten aanzien van de functionaliteit, kwaliteit en beheerbaarheid. Er komt heel wat kijken om acceptatiecriteria te verankeren in beheerprocessen en systeemontwikkelingsprojecten. Het opstellen en het hanteren van acceptatiecriteria voor IT-producten en -diensten geschiedt bij veel organisaties met wisselend succes. Vaak worden acceptatiecriteria wel opgesteld, maar niet effectief gebruikt en verworden ze tot een noodzakelijk kwaad zonder kwaliteitsborgende werking. Dit boek geeft een analyse van de oorzaken van dit falen van de kwaliteitsbewaking. Als remedie worden drie stappenplannen geboden voor het afleiden, toepassen en invoeren van acceptatiecriteria. De doelgroep van dit boek omvat alle partijen die betrokken zijn bij de acceptatie van ICT-producten en ICT-services: de klanten, de leveranciers en de beheerders. Ook is er nog een doelgroep die niet accepteert, maar vaststelt of correct is geaccepteerd; hiertoe behoren kwaliteitsmanagers en auditors die het boek als normenkader kunnen gebruiken. In dit boek is een aantal casussen opgenomen die diverse manieren laten zien voor het effectief en efficiënt omgaan met acceptatiecriteria.

Continuous Testing € 39,95
Continuous Testing

Continuous Testing is een aanpak die beoogt om snel feedback te geven in het software ontwikkelproces door de ‘wat’- en ‘hoe’-vragen te definiëren als testcases voordat gestart wordt met de bouw van de oplossing. Hierdoor worden de concepten requirements, testcases en acceptatiecriteria geïntegreerd in één aanpak. Het begrip ‘continuous’ verwijst naar het toepassen van test management in alle fasen van de deployment pipeline, dus van requirements tot en met het in productie nemen. Tevens omvat het begrip ‘continous’ de aspecten People, Process en Technology. Daarmee wordt test management dus holistisch. Dit boek is een publicatie in de Continous Everything reeks. De content bestaat uit het behandelen van Continous Testing aan de hand van een definitie, business case, architectuur, ontwerp en best practices. Begrippen die hierbij worden besproken zijn: het veranderparadigma, de Ideal Test Pyramid, test meta data, Behavior Driven Development, Test Driven Development, test policies, test technieken, test tools en de rol van unit testcases in Continous Testing. Op deze wijze bent u snel weer up-to-date op het gebied van de DevOps ontwikkelingen en het gebied van Continous Testing.

Continuous Monitoring € 56,45
Continuous Monitoring

Continuous Monitoring is een aanpak om grip te krijgen op zowel core value streams (business processen) als enable value streams die deze core value streams ondersteunen. Continuous Monitoring onderscheidt zich van de klassieke monitoring door de focus op de outcome verbetering en de holistisch scope waarmee value streams worden gemeten te weten de gehele CI/CD secure pipeline voor alle drie de perspectieven van PPT: People, Process en Technology. De aanpak omvat People, Process en Technology, hetgeen het mogelijk maakt om de bottlenecks in uw value streams in kaart te brengen en te elimineren of te mitigeren. Dit boek is een publicatie in de Continuous Everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van de monitorfuncties die zijn gedefinieerd in het continuous monitoring lagenmodel. Dit lagenmodel classificeert de op de markt beschikbare monitortools. Elk monitor archetype wordt in dit boek gedefinieerd qua definitie, doelstelling, meetattributen, requirements, voorbeelden en best practices. Tevens geeft dit boek aan hoe Continuous Monitoring in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verander-manager en architectuurprincipes en -modellen. Met deze integrale agile benadering van monitoring heeft u een krachtig gereedschap in handen om de controls in te regelen voor de besturing van uw value streams.

Basiskennis IT € 39,95
Basiskennis IT

Het boek Basiskennis IT geeft een goede impressie wat dit vakgebied omvat. Zonder dat vele details worden besproken krijgt de lezer een uitleg van de meest essentiële begrippen en concepten van de IT. De doelgroep van dit boek is studenten, schoolverlaters en mensen die zich willen laten omscholen tot een beroep in de IT. Daarom is het een heel nuttig middel als voorbereiding op IT trainingen. Over de inhoud van Basiskennis IT Het boek behandeld IT begrippen vanuit vier perspectieven: het IT landschap, het ontwikkelen van software, het beheren van software en trends in de IT. Hierbij worden tal van begrippen en concepten behandeld op het gebied van informatie, maatwerkprogrammatuur, systeemprogrammatuur, softwarepakketten, middleware, hardware, netwerk, processen, methoden en technieken. Op deze wijze kun je snel jouw weg vinden in de wereld van IT, het begin van een reis van leren. Basiskennis in IT is een must-have voor professionals die veel met de IT te maken hebben, zoals sales consultants, managers, IT recruiters en juristen die IT zaken afhandelen. Werk je vaak samen met IT’ers, maar hoor je vaak termen die je niet kan plaatsen? En wil je meer basiskennis over IT-begrippen, processen en ontwikkelingen? Volg dan een van onze trainingen om je meer wegwijs te maken in de IT terminologie.

Best Practice Publictions gratis
Best Practice Publictions - E-book

Knowledge sharing is my passion. In the last decade I have published a number of books and articles in which I shared my experiences with you. Feel free to use these best practices at your own work. The publications are no replacement for the commonly used frameworks like ITIL, BiSL and ASL. They are add-ons to subjects that are not addressed in these frameworks or not explained well enough to be of help at your work. In this publication, the bold hyperlinks refer to the training- and masterclasses that I teach via training institutes like ITMG, and in which the related book is offered to you. If you would like to order an book please do so via the website www.leonon.nl. When clicking on a book icon in the book chapters or appendix B and C you will be directed to the relevant page. I hope you enjoy reading my book and articles and wish you good luck, especially if you are applying the best practices within your organisation. If you have questions or comments, please do not hesitate to reach out to me. A lot of time has been spent in making this book as complete and consistent as possible. Should you find any shortcomings, I would ask you please let me know ensuring that these items shall be processed with the next edition of this book. Bart de Best, Zoetermeer