BizDevSecOps

The Dutch Nordic Group

is a collective of independent professionals with expertise in fields like global programme management, change management, digital strategy, and IT infrastructure. Originating from the Netherlands and Sweden, they aim to empower businesses through collaboration and knowledge sharing. They emphasize the importance of mental and physical health, entrepreneurship, and personal development alongside technological advancements. The group is led by founders Frank van der Lee, Bart de Best and Jan-Willem Hordijk.

 

dbmetrics

Het bestaansrecht van een beheerorganisatie is het ondersteunen van de bedrijfsprocessen op basis van de juiste functionaliteit en kwaliteit in de vorm van ICT-services. In de dagelijkse praktijk blijkt dat veel beheerorganisaties hun hand al vol hebben met het op orde krijgen van de functionaliteit, laat staan dat er grip verkregen wordt op de kwaliteit van de ICT-services. Deze website beoogt kennisuitwisseling te bevorderen op belangrijke beheeraspectgebieden. Zo kunt u op de pagina Artikelen diverse door dbmetrics gepubliceerde artikelen downloaden. Op de webpagina Boeken treft u een groeiend aantal boeken aan die zijn gepubliceerd op basis van deze artikelen.

 

For more details, visit these sites:

1. Dutch Nordic Group

2. dbmetrics

3. BizDevSecOps Assessments Platform

4. Continuous Everything

€ 88,50
SLA Best Practices

Dit boek beschrijft de best practices om er achter te komen wat de prestatie-indicatoren zijn die gemeten moeten worden om de tevredenheid van de klant te borgen. Het belangrijkste bij het leveren van een service is dat de klant tevreden is over de geleverde prestaties. Door deze tevredenheid verkrijgt de leverancier heraankopen, wordt hij gepromoot in de markt en is de continuïteit van het bedrijf geborgd. Wellicht nog het belangrijkste aspect van deze klanttevredenheid voor een leverancier is dat de betrokken medewerkers een drive krijgen om hun eigen kennis en kunde verder te ontwikkelen om nog meer klanten tevreden te stellen. Dit boek beschrijft de best practices om er achter te komen wat de prestatie-indicatoren zijn die gemeten moeten worden om de tevredenheid van de klant te borgen. Het eerste deel beschrijft de verschillende gezichtspunten om een Service Level Agreement (SLA) op te stellen zijnde product, service, proces en besturing. Het tweede deel beschrijft de documenten die van toepassing zijn om de afspraken in vast te leggen. Het opstellen, afspreken, bewaken en evalueren van serviceafspraken is een vak op zich. Het derde deel geeft de gereedschappen om hier adequaat invulling aan te geven. De werkzaamheden rond serviceafspraken herhalen zich in de tijd. Deel vier beschrijft hoe deze werkzaamheden in een proces gevat kunnen worden en hoe dit proces het beste in de organisatie kan worden vormgegeven. Tot slot bespreekt dit boek een aantal raakvlakken van serviceafspraken en een tweetal artikelen met SLA Best Practices.

€ 25,00
Posters VO – A0

Zenna ervaart onderwijs. Set van 5 posters PO met de nieuwe kernwaarden. Formaat A0 (119 x 84 cm).

€ 7,50
Set gesprekskaarten De Daltonspiegel

Reflectie-instrument docenten. Deze set gesprekskaarten zijn bedoeld om een dialoog over jouw daltonkwaliteiten als leerkracht en als collega te stimuleren. Een gesprekskaart bevat vragen over één of meerdere kwaliteiten t.o.v. één van de daltonkernwaarden. Deze maken onderscheid tussen jouw gedrag als leerkracht en jouw gedrag als collega. De gesprekskaarten zijn zoveel mogelijk geordend per onderwerp, waardoor er twee tot vier gesprekskaarten per daltonkernwaarde zijn. De gesprekskaarten voor je rol als leerkracht hebben een andere kleur dan die voor je rol als collega. De vragen geven richting aan het gesprek dat jij met een collega voert. Tijdens dit gesprek bevraag je elkaar en wissel je ervaringen uit. De verdiepingsvragen op de kaarten helpen hierbij. Ga voor meer informatie naar de NDV-site.

€ 56,45
DevOps Continuous Acceptance

In this CE value stream, the specific acceptance criteria are derived from the business value streams by looking for the risks that the business goals are not achieved. The countermeasures for these risks are tested for effectiveness through acceptance tests. By analogy, the generic acceptance criteria are derived from the CE value streams that flesh out the DevOps Lemniscate. This book is a publication in the continuous everything series. The content consists of the discussion of the derivation of acceptance criteria. An example elaboration is also given for specific acceptance criteria and a number of generic acceptance criteria are given for the following value streams: Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous AI, Continuous Deployment, Continuous Monitoring, Continuous Learning, Continuous Security, Continuous Auditing, Continuous SLA and Continuous Assessment.