Pas verschenen

€ 49,95
Dalton: LEF VO

Dalton LEF: VO informeert docenten over de daltonvisie en biedt handvatten voor de praktijk. Daltononderwijs is een 'way of life'. Meer dan 100.000 leerlingen volgen daltononderwijs in Nederland. Daltononderwijs biedt leerlingen vrijheid in gebondenheid. Ze plannen eigen werk, nemen initiatief en leren verantwoordelijkheid. Dit bereidt hen voor op de maatschappij. Keuzevrijheid en ruimte voor fouten stimuleren ondernemend leren.

€ 56,45
DevOps Continuous Outcome

To really implement BizDevOps, the worlds of business and DevOps must work together more closely. This is only possible if they speak the same language. Continuous Outcome provides substance to this by considering the business value streams from a Continuous Everything perspective. This was done by using the DevOps Lemniscate to describe the steps of a business value stream. Of course, the business value streams are unique per organization, but at an abstract level they are also value streams that are developed and managed. This book is a publication in the continuous everything series. The content consists of mapping Continuous Everything best practices to the way of working of the business. After the definition of the Continuous Outcome value stream, it is examined for each use case from that value stream which Continuous Everything best practices can be applied and what the importance is of having the business and IT to work together in this.

€ 56,45
Continuous Outcome

Met deze uitgave van Continuous Outcome kun je BizDevOps echt in vullen doordat de werelden van business en DevOps hechter met elkaar samenwerken.Dit kan alleen als zij dezelfde taal spreken. Continuous Outcome geeft hier invulling aan door de business value streams te beschouwen vanuit een Continuous Everything perspectief. Dit is gedaan door het DevOps Lemniscaat te gebruiken om de stappen van een business value stream te beschrijven. Natuurlijk zijn de business value streams uniek per organisatie, maar op een abstract niveau zijn het ook value streams die ontwikkelen en beheren. Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit het afbeelden van Continuous Everything best practices op de werkwijzen van de business. Na het definiëren van de Continuous Outcome value stream wordt voor elke use case uit die value stream gekeken welke Continuous Everything best practices toegepast kunnen worden en wat het belang is om de business en IT hierin samen te laten werken. Met deze holistische benadering van Continuous Outcome is een optimale en integrale invulling mogelijk van BizDevOps.

€ 22,00
Daltonvlag groot

Formaat: 150 x 225 cm.

€ 16,00
Daltonvlag klein

Formaat: 100 x 150 cm.

€ 15,00
Dalton Werkt

Omschrijving: Praktisch overzicht van daltononderwijs in Nederland. Mooi vormgegeven boek over het daltononderwijs met beschrijvingen van zo’n twintig daltonscholen om ook ouders kennis te laten maken met het daltononderwijs.