Saxion Dalton

http://www.saxiondalton.com/shop/Saxion Dalton University Press heeft als statement het publiceren van wetenschappelijke Dalton publicaties, het daltononderwijs te voorzien van leer- en studiemateriaal en verspreiding van het Dalton gedachtegoed onder belangstellenden.

De Dalton Academie voor Pedagogiek en Onderwijs en de Nederlandse Dalton Vereniging zijn inhoudelijk verantwoordelijk en voeren de redacties over alle publicaties. Voor meer informatie, kijk op onze Dalton site www.saxiondalton.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus op dalton - René Berends en Hans Wolthuis (2014) is het nieuwe boek over de achtergronden en de praktijk van het dalton (basis)onderwijs in Nederland. In het boek wordt aandacht besteed aan de kernwaarden van het daltononderwijs, de geschiedenis en de toekomst en aan de organisatie van de daltonbeweging in Nederland. Het boek is door studenten, leraren en daltoncoördinatoren te gebruiken tijdens hun daltonopleiding en door teams van daltonscholen bij professionaliseringsactiviteiten op schoolniveau. Verder biedt het boek goede mogelijkheden voor leraren van niet-daltonscholen om zich te bekwamen en te verdiepen in moderne onderwijsprincipes als zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en het werken met taken.

Het boek is te bestellen via www.saxiondalton.com en kost € 44,95 (geen verzendkosten)